Misli o…

Skidanje voska u batiku

''Led i vatra'', batik na svili
“Led i vatra“, batik na svili

Skidanjem voska u batiku otkriva se sav rad, slika i konačan dizajn.

Deo procesa  rada u batiku jeste i skidanje voska. Taj deo ne volim da radim. Ali…

Svaki put sa nestrpljenjem uzimam peglu i listove starih novina i odrađujem poslednju fazu rada u batiku jer tek skidanjem voska mogu jasno da vidim kompletan rad.

Kada je slika potpuno oslobođena otvara se sva lepota batika. To je trenutak uživanja u rezultatima rada.

Bijenale minijatura Gornji Milanovac – otvaranje izložbe

Gornji Milanovac će ovog leta biti mesto prepuno kreativne energije. Međunarodno bijenale umetnosti minijature traje od 6. juna do 31. avgusta 2020. godine.

Minijature na svili
“Poruka“ i “Traganje“, batik na svili

“Poruke“ i “Povezivanje“ su moje minijature na svili koje su izložene na ovom Bijenalu. Batik je tehnika u kojoj su urađene.

Izlozba minijatura u Gornjem Milanovcu
Bijenale umetnosti minijature, Kulturni centar, Gornji Milanovac

Izložba minijatura održava se petnaesti put što znači da traje već 30 godina. Mnogo inovativnih radova, mnogo ideja i mnogo pozitivne energije stalo je u Galeriju kulturnog centra u kome je izložba postavljena.

Otvaranje Bijenala minijatura u Gornjem Milanovcu
Otvaranje Bijenala minijatura u Gornjem Milanovcu